Trailerfan.comTrailerfan.com

 

Zatoichi - Der blinde Samurai > Cast and Crew


   Overview  | Comments  | Cast and Crew  | User Ratings  | Trailer  | Pictures (13)  | Posters (3)  


Directed by
Takeshi Kitano

Writing credits
Kan Shimozawa

Screenplay
Takeshi Kitano

Produced by
Shinji Komiya
Jack Maeby
Masayuki Mori
Chieko Sait˘
Tsunehisa Sait˘
Masanori Sanada
Takio Yoshida

Original Music by
Keiichi Suzuki

Camera
Katsumi Yanagishima

Cast
Takeshi Kitano Ichi
Tadanobu Asano Hattori Genosuke
Michiyo Ookusu Aunt Oume
Gadarukanaru Taka Shinkichi
Daigor˘ Tachibana Geisha Seitaro 'Osei' Naruto
Yuuko Daike Geisha Okinu Naruto
Yui Natsukawa O-Shino, Hattori's Wife
Ittoku Kishibe Boss Inosuke Ginzo
Saburo Ishikura Boss Tashichi Ogi
Akira Emoto Tavern Owner Pops
Ben Hiura Tavern Gramps
Hideboh Dancing Farmer
Ron II Dancing Farmer
Suji Dancing Farmer
Noriyasu Dancing Farmer
Makoto Ashikawa Carpenter
Edamame Tsumami Carpenter
Yoshiyuki Morishita Carpenter
Naomasa Musaka Yakuza Boss on the Country Road
Shoken Kunimoto Rival Swordsman
Daigaku Sekine Ginzo's Henchman I
Taiki Kobayashi Funahachi's Bodyguard
Kanji Tsuda Playboy at Home
Tsutomu Takeshige Farmer Boy 4
Yasushi Higuchi
Kenji Takechi Yakuza
Yoji Tanaka

Movies: 1092727
Trailers: 42214
People: 1576830
Pictures and posters: 673321
User ratings: 17710653
Comments: 843
Advertise with us
Terms of Use