Trailerfan.comTrailerfan.com

 

Zatoichi - Der blinde Samurai > Hauptrollen


   Einsicht  | Kommentare  | Hauptrollen  | Benutzerbewertung  | Trailer  | Aufnahmen (13)  | Poster (3)  


Regie von
Takeshi Kitano

Zugegebene Kredite
Kan Shimozawa

Drehbuch
Takeshi Kitano

Produktion von
Shinji Komiya
Jack Maeby
Masayuki Mori
Chieko Sait˘
Tsunehisa Sait˘
Masanori Sanada
Takio Yoshida

Originale Musik von
Keiichi Suzuki

Kamera
Katsumi Yanagishima

Cast
Takeshi Kitano Ichi
Tadanobu Asano Hattori Genosuke
Michiyo Ookusu Aunt Oume
Gadarukanaru Taka Shinkichi
Daigor˘ Tachibana Geisha Seitaro 'Osei' Naruto
Yuuko Daike Geisha Okinu Naruto
Yui Natsukawa O-Shino, Hattori's Wife
Ittoku Kishibe Boss Inosuke Ginzo
Saburo Ishikura Boss Tashichi Ogi
Akira Emoto Tavern Owner Pops
Ben Hiura Tavern Gramps
Hideboh Dancing Farmer
Ron II Dancing Farmer
Suji Dancing Farmer
Noriyasu Dancing Farmer
Makoto Ashikawa Carpenter
Edamame Tsumami Carpenter
Yoshiyuki Morishita Carpenter
Naomasa Musaka Yakuza Boss on the Country Road
Shoken Kunimoto Rival Swordsman
Daigaku Sekine Ginzo's Henchman I
Taiki Kobayashi Funahachi's Bodyguard
Kanji Tsuda Playboy at Home
Tsutomu Takeshige Farmer Boy 4
Yasushi Higuchi
Kenji Takechi Yakuza
Yoji Tanaka

Movies: 1102381
Trailers: 42392
People: 1580685
Pictures and posters: 680727
User ratings: 18080001
Comments: 843
Advertise with us
Terms of Use